ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เอส เอ็ม ทรี ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท SM3D ENGINEERING จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเพื่อตอบสนองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

・เราเป็นมืออาชีพในการออกแบบขึ้นรูป 3 มิติ(Modeling) โดยใช้โปรแกรม CATIA V5

・และรองรับงานเขียนแบบ 2 มิติ(Drawing)เช่น Part Drawing และ Assembly Drawing

・รวมไปถึงรับงานออกแบบ และผลิต Jig Fixture, Test Stand

Follow Us

 

© Copyright 2014 SM3D ENGINEERING CO;LTD